Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte i Örebro läns Skyttesportförbund

05 APR 2022 11:43
Härmed kallas representanter för föreningar tillhörande Örebro läns Skyttesportförbund till årsmöte tisdag 2022-04-26 kl. 18:30 i paviljongen vid Slättens skjutbana, Örebro.
 • Uppdaterad: 08 APR 2022 16:54

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på distriktets hemsida senast 2022-04-19.

  

 1. Upprop och fullmaktsgranskning, samt fastställande av röstlängd;
 2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysning;
 3. Fastställande av föredragningslista för mötet;
 4. Val av ordförande för mötet;
 5. Val av sekreterare för mötet;
 6. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, tillika rösträknare;
 7. Föredragning av verksamhets- och förvaltningsberättelser;
 8. Föredragning av revisorernas berättelse;
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning;
 10. Behandling av, ärenden som av styrelsen hänskjutits till mötet, samt förslag som ingivits enligt 12 §;
 11. Fastställande av verksamhetsplan, budget samt föreningarnas årsavgift till SDF för verksamhetsåret;
 12. Val på ett år av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF styrelse;
 13. Val på två år av halva antalet övriga styrelseledamöter;
 14. Val på ett år av två revisorer och två revisorssuppleanter;
 15. Val av ordförande och minst två ledamöter i valberedningen;
 16. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-möte och SvSF förbunds- och sektionsmöten;
 17. Övriga frågor.

 

  

Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet skall avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

 

Distriktets adress: c/o Filip Hofman, Näsbygatan 16 B, 71831 FRÖVI. This is a mailto link.

 

Observera att föreningens representanter ska ha fullmakt för att kunna utöva rösträtt vid mötet.

 

Fullmakten skall vara underskriven av föreningens ordf. eller sekr.

Kallelse med dagordning och fullmakt

Dokument till årsmötet (tillagt 19/4)

Verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse SDF

Verksamhetsberättelse Gevär

Skribent: Martin Nilsson
E-post: Adressen Gömd

Gevärssektionen

Lerduvesektionen

Pistolsektionen

Viltmålssektionen

TRÄNINGSDAGBOKEN


SAMARBETSPARTNERS

 
 
WEBBSHOP
Bingolotto_Svenska Skyttesportförbundet

TÄVLINGARPostadress:
Örebro Läns Skyttesportförbund
Filip Hofman, Näsbygatan 16 B
718 31 Frövi

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info