Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte i Örebro läns Skyttesportförbund

05 SEP 2021 11:43
Härmed kallas representanter för föreningar tillhörande Örebro läns Skyttesportförbund till årsmöte söndag 2021-09-26 kl. 17.00 i paviljongen vid Slättens skjutbana, Örebro.
 • Uppdaterad: 05 SEP 2021 11:43

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på distriktets hemsida senast 2021-09-19.

Med anledning av pandemin kommer ingen servering att finnas på mötet.

  

 1. Upprop och fullmaktsgranskning, samt fastställande av röstlängd;
 2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysning;
 3. Fastställande av föredragningslista för mötet;
 4. Val av ordförande för mötet;
 5. Val av sekreterare för mötet;
 6. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll;
 7. Föredragning av verksamhets- och förvaltningsberättelser;
 8. Föredragning av revisorernas berättelse;
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning;
 10. Behandling av, ärenden som av styrelsen hänskjutits till mötet, samt förslag som ingivits enligt 12 §;
 11. Fastställande av verksamhetsplan, budget samt föreningarnas årsavgift till SDF för verksamhetsåret;
 12. Val på ett år av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF styrelse;
 13. Val på två år av halva antalet övriga styrelseledamöter;
 14. Val på ett år av två revisorer och två revisorssuppleanter;
 15. Val av ordförande och minst två ledamöter i valberedningen;
 16. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-möte och SvSF förbunds- och sektionsmöten.

 

  

Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet skall avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

 

Distriktets adress: c/o Filip Hofman, Stortorget 19B, 702 11 Örebro. This is a mailto link.

Kallelse med dagordning och fullmakt

Dokument till årsmötet (tillagt 15/9)

Ekonomisk berättelse

Balansrapport

Resultatrapport

Verksamhetsberättelse

Skribent: Martin Nilsson
E-post: Adressen Gömd

Gevärssektionen

Lerduvesektionen

Pistolsektionen

Viltmålssektionen

TRÄNINGSDAGBOKEN


SAMARBETSPARTNERS

 
 
WEBBSHOP
Bingolotto_Svenska Skyttesportförbundet

TÄVLINGARPostadress:
Örebro Läns Skyttesportförbund
Filip Hofman, Näsbygatan 16 B
718 31 Frövi

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info